måndag 16 januari 2012

Steg 6 Tillvänjning, fas 1. Inlägg 1

Det är nu dags för mig att börja arbeta med steg 6 i boken. Fortsättning på temat tankar. Att identifiera sina negativa automatiska tankar och bokföra dom var uppgifterna i steg 5. Att ändra sitt sätt att tänka är svårt! Så svårt! Behövs otroligt mycket träning! Jag gör det bästa jag kan.

I detta steget är det dags att se hur man påverkas av dom kroppsliga symtom som tankarna under en panikattack väcker. 

Tillvänjning eller Interoceptiv exponering som det kallas på KBT-språk.

Det är ett konkret och praktiskt arbete som innebär att du medvetet framkallar kroppsliga symptom och sedan via erfarenheter lär dig att de är ofarliga.

Det är dags att göra fysiska övningar för att se om de skapar känslor som påminner om panik och för att se om fysiska symtom kan vara delorsak till dina attacker. Därför ska du nu utsätta dig för just de symtom som väcker ångest.

Det kan låta oerhört svårt, men just exponeringen - att man utsätter sig för sin rädsla under kontrollerande former - är enligt forskning den enskilt viktigaste komponenten i hela behandlingen.

Det flesta som lider av paniksyndrom är rädd för ångestens fysiska symptom. Finns tre komponenter: fysiologiska, kognitiva och fysiska.
Ju räddare du är för de fysiska symtomen desto större blir din vaksamhet. Vaksamheten gör att du i tron om att tidigt kunna identifiera en panikattack även bevakar de normala kroppsreaktionerna. Då kan även normala reaktioner utlösa en panikattack eftersom de för dig signalerar fara. Att tolka panikattacker som farliga har nu blivit en automatisk reaktion. Det bästa sättet att ändra på det är att erfarenheter som visar att det inte händer något farligt - det är det som interoceptiv exponering handlar om.

Paniksyndrom är som att ha en fobi för sina egna kroppsliga reaktioner.
Skillnaden är något förenklat att man inte som vid andra fobier kan springa ifrån eller undvika sin kropp eller de symtom den ger upphov till. Det är en inlärd rädsla för dina egna fysiska reaktioner.
Därför kan man också  lära om och lära sig att reaktionerna inte alls är farliga.

Fobin försvinner inte förrän man exponerat sig för det man är rädd för. Att rationellt förstå gör inte att man blir botad, man måste erfarenhetsmässigt lära sig att det är ofarligt. Du behöver få nya erfarenheter för att återgå till hur det var innan du fick paniksyndrom. Att du inte längre blir skrämd av dina kroppsliga reaktioner.

Jag vet att min ångesttrigger är dom kroppsliga symtomen, som magknip och hjärtklappning, mm. Så det är bara att köra på! Jag är otroligt rädd för dom övningar jag ska göra i detta steget. Det är 20 st övningar som ska genomföras, men det berättar jag om i nästa inlägg!

Är det nångång jag behöver stöd och peppning av anhöriga och vänner så är det nog nu i detta steget! Men det vet jag att jag får! :)
Men alla ni som bryr er om mig, håll några tummar för mig nu!!

Kärlek <3

1 kommentar:

  1. Håller alla tummar och tår, hela tiden. Många pussar och kramar

    SvaraRadera